Bronkhorst

De 5 FAQ's over de digitale MASS-VIEW flowmeter

25 Mei, 2021 Frank Doornbos
Accuracy

In mijn vorige blogpost ‘Een digitaal alternatief voor traditionele VA-meters/purgemeters' deelde ik de ins en outs over onze MASS-VIEW flowmeter serie, een digitaal alternatief voor traditionele VA-meters of purge meters.  

Vandaag wil ik graag de top 5 vragen die we vaak van onze klanten krijgen met u delen:

 1. Kan ik de digitale MASS-VIEW flowmeter gebruiken voor gasmengsels?
 2. Kan ik de MASS-VIEW gebruiken bij subatmosferische drukcondities?
 3. Zal de nauwkeurigheid van mijn instrument worden beïnvloed door stof, vochtigheid of olienevel in het procesgas?
 4. Hoe vaak moet ik mijn instrument kalibreren?
 5. Hoe kan ik de alarminstellingen aansluiten?

1) Kan ik de digitale MASS-VIEW flowmeter gebruiken voor gasmengsels?

Sinds de introductie van deze serie digitale flowmeters is mij regelmatig gevraagd of het instrument geschikt is voor gassen of gasmengsels die niet standaard in het instrument zijn opgeslagen.

Ondanks het feit dat de voorgeïnstalleerde gassen de meest voorkomende gassen zijn waarvoor de MASS-VIEW wordt gebruikt, maken de 'wetted parts' het mogelijk het instrument ook voor andere gassen of gasmengsels te gebruiken. 

In het algemeen is het mogelijk om een vaste conversiefactor toe te passen op de meting van de MASS-VIEW, berekend met de gratis online rekentool. Daarnaast kunt u ook het FluidAdd-hulpmiddel van Mass Flow ONLINE gebruiken, wat een extra berekende vloeistofcurve is. Met dit hulpmiddel kunt u een van de standaardgassen overschrijven. 

Werkingsprincipe van de digitale flowmeter

Werkingsprincipe van de digitale MASS-VIEW flowmeter

Voor het aanmaken van een FluidAdd-bestand is de onderstaande door de gebruiker op te geven informatie vereist:

 • Conversiefactor: de berekening van de gasconversiefactor kan via ‘FLUIDAT® on the Net’ worden uitgevoerd met behulp van de CFMassView module
 • Standaarddichtheid: u kunt ‘FLUIDAT® on the Net’  raadplegen voor de juiste gegevens. De dichtheid is nodig om de flow niet alleen in genormaliseerde volumeflow eenheden (zoals ln/min of ls/min) weer te geven, maar ook in massflow eenheden zoals g/h.
 • Serienummer van het instrument: deze informatie is nodig om ervoor te zorgen dat het FluidAdd-bestand wordt geaccepteerd door het instrument.
 • Aangepaste gasnaam: de aangepaste gasnaam wordt weergegeven in de lijst met selecteerbare gassen in het instrument.
De nieuwe berekende curve wordt per e-mail verzonden en kan eenvoudig worden geüpload naar de flowmeter. 

Voorbeeld van MASS-VIEW toepassing
Voorbeeld van MASS-VIEW toepassing

2) Kan ik de MASS-VIEW gebruiken bij subatmosferische drukcondities?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, is het eigenlijk nodig om te beginnen met een nadere beschouwing van de fysische eigenschappen van gassen. In de fysica en de techniek staat de massflow gelijk aan de massa van een stof die per tijdseenheid passeert. Bij een subatmosferische doorstroming kun je je voorstellen dat de gasflow (significant) hoger moet zijn om een bepaalde hoeveelheid gas (massa) te kunnen transporteren.

Aangezien de MASS-VIEW-serie werkt volgens het principe van directe thermische massflowmeting, kan de combinatie van het mechanische ontwerp en de verhoogde (volumetrische) gasflow in subatmosferische omstandigheden negatieve neveneffecten hebben om een goede meting te garanderen. Daarom kan de juiste meetwaarde in subatmosferische omstandigheden niet gegarandeerd worden.
 

3) Zal de nauwkeurigheid van mijn instrument worden beïnvloed door stof, vochtigheid of olienevel in het procesgas?

Vochtige lucht bijvoorbeeld kan worden gezien als een mengsel van water en lucht en daarnaast kunnen stof en olie in het procesgas aanwezig zijn. De fysische eigenschappen van deze mengsels zullen verschillen van die van droge en schone lucht. Technisch gezien is deze serie flowmeters in staat hiermee om te gaan, zolang er geen condensatie in het stromingskanaal ontstaat. De onnauwkeurigheid van een thermische massflowmeter die is gekalibreerd voor droge lucht, kan echter toenemen wanneer vochtige lucht wordt toegepast in plaats van droge lucht.

 

 

 

Wat olie en stof betreft, ligt het gevaar van mogelijke verstopping van een thermisch massflowinstrument altijd op de loer. Het in-line doorstroom principe van MASS-VIEW is echter relatief ongevoelig voor mogelijke verstopping in potentieel vervuilende industriële gastoepassingen. Deze ongevoeligheid betekent echter niet dat verstopping onmogelijk is. Het wordt sterk aanbevolen om die procesgassen te filteren voordat ze de massflowmeter ingaan. 

 

4) Hoe vaak moet ik mijn instrument kalibreren?

Massflowinstrumenten, in feite alle procesinstrumenten, ondervinden slijtage van de omstandigheden van het proces waarin ze zijn geïnstalleerd. Temperatuur, verschuiving van de elektronische componenten tolerantie, in de loop van de tijd opgebouwde vervuiling (zelfs zeer gering), plus andere factoren zullen allemaal bijdragen aan het beïnvloeden van de nauwkeurigheid van een instrument. 

Uw instrumenten moeten regelmatig een kalibratiecontrole ondergaan als ze niet opnieuw gekalibreerd worden. Maar hoe vaak? Omdat de aard van elke toepassing anders is (omstandigheden, gebruiksduur, etc.) kan een kalibratie-interval drie jaar of drie maanden bedragen.

Bronkhorst instrumenten hebben geen gespecificeerde vervaldata voor de kalibratie. Wij stellen voor om onze instrumenten elk jaar te kalibreren. Echter, op basis van de toepassingsvoorwaarden, en wellicht de kwaliteitsprocedure van het bedrijf, moet elke klant zelf bepalen wanneer hij een instrument moet inleveren voor herkalibratie.

Goed gekalibreerde instrumenten zullen nauwkeuriger en betrouwbaarder zijn, helpen om het resultaat te waarborgen en helpen om de productieopbrengst te verbeteren.

5) Hoe kan ik de alarminstellingen aansluiten?

Deze digitale flow instrumenten hebben ingebouwde, programmeerbare alarmfuncties om de flowmeters zo veelzijdig mogelijk te maken. Deze functies stellen de gebruiker in staat om gewaarschuwd te worden voor of in het geval van:

 • Systeemfouten
 • ​Systeemwaarschuwingen 
 • Min/max alarm
 • Respons alarm
 • Batch alarm 
 • Master slave alarm

In geval van een alarm  zal er een alarm contact worden geactiveerd.Hiermee kan bijvoorbeeld een extern relais worden bekrachtigd om een elektrisch circuit te openen of te sluiten en zo waarschuwingslampen, bellen, pompen of andere apparatuur voor procesbesturing te activeren

De MASS-VIEW flowmeter heeft standaard twee alarmen. De ene zijde van de schakelaar is verbonden met massa (pin 4, 0 Vdc) en de andere zijde is verbonden met pin 3 of pin 5. 

 

Eén kant van de schakelaar is verbonden met massa (pin 4, 0 Vdc) en de andere kant is verbonden met pen 3 (max alarm).

afbeelding
Aansluitschema 1

Bij de andere uitgang is ook de ene zijde van de schakelaar verbonden met de 0V (Pin 4), de andere zijde verbonden met Pin5 (min alarm).

afbeelding
Aansluitschema 2

Wil je meer informatie over flowmeters of -regelaars?

Wil je het laatste nieuws ontvangen over trends in flow control? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. 

Vraag advies Inschrijven nieuwsbrief

Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
[email protected]

Copyright © 2021 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note