Bronkhorst

Flow meters en regelaars voor elementenanalyse

30 Juli, 2020 Rob ten Haaft

Trace Elemental Analysis (TEA) is een groep van analytische technieken die belangrijk zijn in de milieu-analyse, metallurgie, de voedingsmiddelenindustrie en farmacie. In algemene zin kun je het de analyse van alle elementen uit het Periodiek stelstel der Elementen noemen. Bronkhorst biedt nauwkeurige en reproduceerbare flowmeters en flowregelaars aan om aan nog betere analysers te komen in de anlytische markt.
 
Rob, Industry Specialist analytische markt, vertelt in deze blog meer over de verdere ontwikkelingen en trends die hij ziet bij elementenanalyses en hoe Bronkhorst deze ontwikkelingen ondersteunt.
 
De blog is gebaseerd op een interview door Carolien Meijer, Manager Strategic Marketing, en Lynn Woerts, Online Marketeer, over de elementenanalyse.

afbeelding

Wanneer en waarom worden sporen van elementen gemeten?

Het meten van elementen vindt om heel veel verschillende redenen plaats. Zo worden sporen van elementen gemeten voor milieuanalyses. Zware metalen zoals kwik, lood, cadmium, arseen zijn in hoge concentraties schadelijk voor mens en milieu dus bewaking van onder andere grond-, plant- en waterkwaliteit door middel van deze analysetechniek is belangrijk. Maar ook de meer ‘’gangbare’’ elementen zoals, koolstof, stikstof, waterstof en zwavel kunnen interessant zijn om te meten, want mutaties kunnen een gevolg zijn van continue veranderingen in ons leefklimaat. 
 

‘’Ik vind het een prettig idee dat ik een kleine bijdrage kan leveren aan een schone en veilige wereld door meer inzichten over vervuiling beschikbaar te stellen met behulp van de analyse-apparatuur die door anderen op de markt wordt gebracht’’
 
Ik zie steeds vaker dat farmaceutische bedrijven deze analysetechniek gebruiken voor analyses en daarmee de zuiverheid bewaken van hun eindproduct. Maar zoals ik al aangaf zijn er veel meer toepassingsgebieden. Voor nagenoeg alle toepassingen geldt dat nauwkeurige en reproduceerbare flowmeters en flowregelaars gewenst zijn. Om deze reden worden wij doorgaans gevraagd om mee te denken en te helpen bij het optimaliseren van de apparatuur die ingezet wordt voor het meten van elementen sporen. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en snelheid van het analyse-apparaat en vertalen wij deze in een passende flowoplossing. Door de breedte van ons portfolio kunnen we echte maatoplossingen bieden voor het vraagstuk dat bij het analyse-apparaart hoort.

Wat is de specifieke functie van een flowregelaar tijdens de analyse?

Elementen in het sample worden van elkaar gescheiden en vervolgens gemeten door een detector. Een draaggas zorgt voor het transport van de gescheiden monster componenten. Daarnaast kunnen gassen nodig zijn om chemische en soms fysische reacties te laten plaatsvinden, om onderscheid te maken tussen de te meten elementen. Een draaggas en reactiegas dienen schoon te zijn bij gebruik. Bij analyses gaat het namelijk om hele lage concentraties van de te meten elementen. De flowregelaars en -meters die ingezet worden voor het meten van een draaggas of doseren van een reactiegas, moeten niet alleen heel nauwkeurig kunnen meten maar ook heel reproduceerbaar zijn. Met andere woorden: het resultaat van de analyse moet niet alleen goed zijn, maar moet exact hetzelfde zijn als je deze de dag erna weer uitvoert, of zelfs boven op een berg in Zwitserland.

specialist trace element analyse

De belangrijkste kenmerken waar een flowmeter of -regelaar aan moet voldoen bij elementenanalyses zijn de nauwkeurigheid en de reproduceerbaarheid. Dit klinkt erg algemeen…en dat klopt. De verfijning zit in de specifieke opgave voor het analyse-apparaat waar het om gaat en de richtlijnen die de producent hiervoor hanteert.

Dat is ook de reden dat ik mijn baan zo leuk vind. Door de applicatie van de klant goed te begrijpen kunnen wij onze klanten echt helpen.

Bekijk onze aanbevolen producten

Kun je iets vertellen over deze specifieke vragen en wensen?

De producenten van analyse-apparatuur hebben vaak diverse wensen als het gaat om het gebruik van flowmeters of flowregelaars: de vorm is de belangrijk - tenslotte moet het instrument in de analyser passen -, daarnaast kijkt men naar de signaalverwerking, de aansturing en het stroomverbruik. Dit alles bepaalt de keuze van het instrument. En niet onbelangrijk, er zit vaak ook een kostenaspect aan vast.

Samen met onze engineers en de engineers van de klant vormen we een team dat tot hele mooie resultaten kan komen.

Last but not least, wat zijn de verdere ontwikkelingen in de Trace Elemental Market?

Belangrijke trends binnen de elementenanalyses zijn miniaturisatie (footprint in lab maar ook point-of-care), reinheid en kosten. Flowmeters en -regelaars moeten daarom steeds compacter gemaakt worden. Daarnaast zien we ook duidelijkere trends in het intelligenter worden van analysers en de analysers in het lab moeten steeds lagere detectielimieten aankunnen. Hierdoor zijn aspecten als reinheid steeds belangrijker.

Ontwikkelingen in de laboratoria voor elementaire analyse

De flowregelaars van Bronkhorst kunnen al een indicatie geven over de staat van het instrument zelf, maar we zijn ook aan het kijken hoe we voorspellingen kunnen doen t.a.v. predictive maintenance van de analyser, bijv. door naar de benodigde klepspanning te kijken die nodig is om de flow te regelen.

Ik ben mij aan het verdiepen in de verschillende wensen en eisen die er zijn bij farmaceutische bedrijven wanneer zij sporen van elementen meten. Ik zou het dan ook leuk vinden wanneer er mensen zijn die deze blog lezen en met mij hierover van gedachten willen wisselen. Dus neem zeker contact met mij op!

Wilt u meer informatie over flowmeters of -regelaars?

Wilt u het laatste nieuws ontvangen over trends in flow control? Schrijf u dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. 

Vraag advies Inschrijven nieuwsbrief


Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
info@bronkhorst.nl

Copyright © 2021 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note