Bronkhorst

Intelligente flowmeters voor preventief onderhoud

1 Oktober, 2019 Harry Bosvelt
afbeelding

Onderhoud is een belangrijk thema dat terugkomt bij veel organisaties vanwege digitalisering van productieprocessen. Onderhoud kun je heel breed definiëren als alles wat te maken heeft met het goed functioneren van massaflowmeters en regelaars. Onderhoud kan bestaan uit corrigerend onderhoud, onderhoud plegen op het moment dat het nodig is bijv. omdat ze vervuild zijn, maar ook preventief onderhoud, het periodiek terugsturen van instrumenten voor service of kalibratie. Instrumenten worden ook steeds meer op de toekomst voorbereid en worden ‘intelligenter’. Hier speelt toestandsafhankelijk onderhoud (condition-based maintenance) een rol en gaan we ook steeds meer richting voorspellend onderhoud (predictive maintenance) met als doelstelling om ongeplande downtime en verspillingen te reduceren. Ook regelgeving heeft een steeds grotere invloed op onderhoud. In veel markten worden steeds meer eisen gesteld aan het onderhoud van instrumenten.

Onderhoud door de jaren heen
Maintenance ladder

Het belang van goed onderhoud

Voor klanten van Bronkhorst is het onderhoud van hun massaflowinstrumenten een belangrijke pijler. Bronkhorst massaflowinstrumenten zijn uiterst robuust ontworpen en zijn onder normale omstandigheden ongevoelig voor slijtage. Wij zien dat instrumenten vaker onder extreme procescondities worden toegepast. Goed onderhoud maakt de kans kleiner dat een instrument plotseling en onverwacht uitvalt onder dergelijke omstandigheden. Zo’n onverwachte downtime levert directe kosten op in termen van extra tijd die het personeel kwijt is om het instrument te laten controleren en herstellen. Maar het heeft ook een negatief gevolg voor de opbrengst of productiekwaliteit op de korte termijn en mogelijke reputatieschade op de lange termijn. 

Binnen Industrie 4.0 speelt onderhoud een aanzienlijke rol. Na de uitvinding van de stoommachine, massaproductie met elektromotoren en verdergaande automatisering zitten we inmiddels in de vierde industriële revolutie. De essentie hiervan is dat je gegevens (‘data’) en de uitwisseling hiervan via snelle netwerkverbindingen gebruikt om industriële productietechnieken nog efficiënter en slimmer te maken. Deze ontwikkeling heet daarom ook wel ‘smart industrie’. Eén van de drivers achter Industrie 4.0 is het verminderen van de cost of ownership. Met deze digitale technieken kun je onderhoudskosten met minimaal 30% reduceren, en ongeplande downtime kan met minimaal 70% naar beneden worden gebracht. *1) Dat zijn significante getallen - er valt dus nog veel te winnen.

Onderhoud van massaflowinstrumenten - hoe ging dit in het verleden, hoe gaat het nu, en hoe gaat dit er volgens Bronkhorst in de toekomst uitzien? En welke rol speelt Industrie 4.0 daarbij?

Corrigerend onderhoud op locatie
Service monteur op locatie

Corrigerend onderhoud

In de beginjaren van Bronkhorst was corrigerend onderhoud (corrective maintenance) de norm. De meeste massaflowmeters en regelaars waren toen nog analoog en hadden geen diagnostische parameters. Als zo'n instrument service nodig had, dan werd het naar Bronkhorst gestuurd of een servicemonteur kwam op locatie bij de klant. Deze methode kostte veel tijd en geld vanwege de lange downtime. Het servicenetwerk is later wereldwijd ingericht met momenteel 20 GSO’s (Global Service Offices, geautoriseerde serviceafdelingen wereldwijd) en een 24/7 helpdesk. Voor snelle service werden reserveonderdelen op voorraad gehouden.

Preventief onderhoud service afdeling flowmeters
Service afdeling

Preventief onderhoud

In het digitale tijdperk, dat net na de eeuwwisseling begon en eigenlijk nog steeds voortduurt, was preventief onderhoud (preventive maintenance) in opkomst. Klanten stuurden hun instrumenten periodiek terug naar een Bronkhorst serviceafdeling voor onderhoud en kalibratie. Dit vroeg nog steeds veel planning en tijd, maar dat was in zekere zin geplande downtime. Dit verlaagde wel de kans op ongeplande downtime, maar het gaf geen garantie - er kon altijd nog iets defect gaan.

Sinds 2004 kunnen instrumenten op afstand worden uitgelezen door een dienst die we 'Remote Support' noemen. We kunnen hierbij op afstand meekijken, bijvoorbeeld of het proces van de klant instabiliteit vertoont. De klant koppelt zijn instrument aan een PC of laptop, die met het internet verbonden is. Aan de hand van interne aanwezige diagnostische parameters kun je de status van het instrument uitlezen. Op basis van de statusindicatie of bevindingen bepalen we samen met de klant welke actie er moet volgen. Zo kunnen we bijv. de regelinstelling (PID-waarden) wijzigen, wanneer we geconstateerd hebben dat een proces niet goed regelt.

Een mooi recent voorbeeld hiervan: een klant uit Canada belde onlangs naar de World Wide Support Line. Hij gaf aan dat een analyzer, die was aangesloten op zijn applicatie met daarin een Bronkhorst damp doseersystem (CEM), geen water detecteerde. Via 'Remote Support' stelden we met Bronkhorst-software vast dat de klant een bepaalde instelling van zijn aansturing niet goed had staan: de Bronkhorst vloeistof flowregelaar ontving niet de juiste setpoint-waarde, waardoor de regelklep voor watertoevoer gesloten bleef. De oplossing? Samen met de klant hebben wij de juiste instellingen bepaald voor zijn proces. Door deze actie werd de klant direct geholpen. Opsturen van het instrument naar onze serviceafdeling of een bezoek van een servicemonteur was dus niet meer nodig wat kostbare tijd en middelen bespaarde.  

Voorbereid op de toekomst

Om onze klanten nog beter te ondersteunen met onze 'Remote Support' gaan wij binnenkort Bronkhorst Expert Eye als extra dienst aanbieden. Dit is een smartphone app met video-ondersteuning. Met deze app staan de klant en servicemedewerkers van Bronkhorst in direct contact en kan real-life ondersteuning worden verleend. Met beeld en geluid zijn wij beter in staat direct advies te geven.

Voor de toekomst willen wij de intelligentie in onze instrumenten verder uitbreiden, met als doel om onze klanten nog meer te ontzorgen. Binnen onze bestaande instrumenten worden al gegevens toegepast die potentieel waardevolle informatie bevat over de toestand van het instrument of de kwaliteit van het proces van het systeem waar de massaflowcontroller onderdeel van is. Deze gegevens willen wij omzetten in informatie voor preventief onderhoud, proces monitoring en procesoptimalisatie. 

Deze toepassing willen wij graag samen met u verder ontwikkelen. Voor meer informatie over specifieke dataoplossingen voor massaflowcontrollers, conditie gebaseerd en preventief onderhoud en komen wij graag met u in contact.

*1) Source: Driving Unconventional Growth through the Industrial Internet of Things (2015)

Lees meer over onze service mogelijkheden!

Wilt u op de hoogte blijven van deze en andere ontwikkelingen? Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!

Ja, ik wil graag de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen


Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
info@bronkhorst.nl

           Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Copyright © 2021 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note