Bronkhorst

Nauwkeurigheid en herhaalbaarheid bij flowmeters

28 September, 2020 Chris King

De specificaties van flowmeters geven de doorslag bij de keuze van de juiste flowmeter voor uw toepassing. Daarbij zijn nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van je flowmeter twee belangrijke parameters. We leggen eerst uit wat deze twee parameters betekenen:

Nauwkeurigheid van de flowmeter

Nauwkeurigheid van de flowmeter geeft aan hoe dicht de meting de werkelijke waarde benadert. Bij flowmeters betekent dat hoe dicht de output van de meter bij zijn kalibratiecurve ligt. Dat wordt uitgedrukt als een percentage, bijvoorbeeld ± 1%. Dit houdt in dat elke meting 1% naar boven of naar beneden van de kalibratiecurve kan afwijken.

afbeelding

In het algemeen kan worden gesteld dat hoe lager dit percentage is, hoe nauwkeuriger je flowmeter. Maar dit hangt ook af van de specificatie van ofwel FS (Full Scale) of Rd (Reading). De betekenis van Full Scale en Reading wordt verderop in dit blog uiteengezet. 

Flowmeter Accuracy (nauwkeurigheid) versus Repeatability (herhaalbaarheid)
Flowmeter Accuracy (nauwkeurigheid) versus Repeatability (herhaalbaarheid)

Herhaalbaarheid bij een flowmeter

Herhaalbaarheid betekent dat onder dezelfde omstandigheden hetzelfde resultaat wordt verkregen. Met andere woorden: een flowmeter moet dezelfde resultaten geven als deze wordt gebruikt met dezelfde variabelen en onder dezelfde omstandigheden. Ook dit wordt weergegeven met een bereik (als een ±-percentage).

Hoewel nauwkeurigheid in de wereld van het meten meestal op de voorgrond staat, is herhaalbaarheid het fundament waarop nauwkeurigheid rust. Zo is hoge herhaalbaarheid zonder hoge nauwkeurigheid zeker mogelijk, maar hoge nauwkeurigheid zonder hoge herhaalbaarheid niet. Een flowmeter die maar af en toe heel nauwkeurig is, is nutteloos. Als de gegevens onbetrouwbaar zijn, als je bij dezelfde omstandigheden en instellingen verschillende resultaten krijgt, kunnen die resultaten nooit allemaal nauwkeurig zijn.
 

  

Maar is nauwkeurigheid altijd belangrijk?

Nou...nee, niet per definitie. Maar....niemand wil een onnauwkeurige meter, maar niet alle toepassingen vereisen een hoge mate van nauwkeurigheid. Een iets grotere afwijking ten opzichte van de kalibratiekromme kan acceptabel zijn als je alleen maar een idee wilt krijgen van de hoeveelheden die door een leiding stromen. Maar bij het mengen van geneesmiddelen of vluchtige elementen is dat niet acceptabel. Bij de keuze van een flowmeter is het belangrijk te bepalen welke mate van nauwkeurigheid je wenst, want meestal stijgt de prijs naarmate je een flowmeter kiest met een hogere nauwkeurigheid.

De nauwkeurigheid van een flowmeter wordt uitgedrukt als een percentage van Full Scale (FS) of Reading (Rd of RD). Het verschil tussen die twee kan significant zijn.

Flowmeter Accuracy (nauwkeurigheid) versus niet-Repeatability (herhaalbaarheid)
Flowmeter Accuracy (nauwkeurigheid) versus niet-Repeatability (herhaalbaarheid)
Full Scale (FS) versus Reading (Rd)
Full Scale (FS) versus Reading (Rd)

Full Scale (FS) vs. Reading (Rd)

Full Scale (FS) is eigenlijk een overblijfsel van de mechanische meetinstrumenten, waarbij metingen (Rd) afhankelijk waren van fysieke markeringen op een wijzerplaat. Tegenwoordig kunnen met digitale flowmeters veel nauwkeuriger metingen worden verkregen; daarom gebruiken hoogwaardige meters meestal Reading in plaats van Full Scale.

 

Wat is Full Scale (FS)?

De definitie van Full Scale is “de nabijheid tot de werkelijke waarde, uitgedrukt als een percentage van de maximale waarde op de schaalverdeling.”
Bij Full Scale blijft de afwijking hetzelfde, maar verandert het percentage als de flow toe- of afneemt. Als de nauwkeurigheid is gekalibreerd op 1% van 200 ln/min, is de afwijking 0,01 x 200 ln/min = 2 ln/min. Als de flow 100 ln/min bedraagt, is de afwijking nog steeds 2 ln/min, oftewel 2%, een veel hoger percentage.

 

Wat is Reading (Rd or RD)?

De definitie van Reading (Rd) is "de nabijheid tot de werkelijke waarde, uitgedrukt als een percentage van de werkelijke waarde".
Bij Reading is de nauwkeurigheid het percentage van wat gemeten wordt. Het percentage blijft hetzelfde, ongeacht hoe groot of klein de flow is. Als het 1% is bij 200 ln/min, is het ook 1% bij 100 ln/min. Dus is de afwijking bij een flow van 200 ln/min 2 ln/min, maar bij 100 ln/min 1 ln/min in plaats van de 2 ln/min bij Full Scale. Afhankelijk van de toepassing kan het verschil tussen Full Scale (FS) en Reading (Rd) snel oplopen en een significante invloed op het eindproduct hebben.

 

Welke flowmeter moet je kiezen?

Zoals gezegd, hoewel je geen onnauwkeurige flowmeter wilt, vereisen niet alle toepassingen een hoge mate van nauwkeurigheid. 
In termen van massaflow kunnen de nauwkeurigheidseisen veranderen naar gelang het type sensor waarover wordt gesproken. Als je een zeer hoge nauwkeurigheid nodig hebt, kunt je een Coriolis-massflowmeterr nemen, als een hoge nauwkeurigheid minder belangrijk is, hebt u misschien een Constante Temperatuur Anemometrie (CTA) nodig, zoals de MASS-STREAM serie, of een ander sensortype.

 

Wil je meer informatie over flowmeters of -regelaars?

Wil je het laatste nieuws ontvangen over trends in flow control? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. 

Vraag advies Inschrijven nieuwsbrief

Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
info@bronkhorst.nl

           Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Copyright © 2022 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note