Bronkhorst

Ultrasone technologie geschikt voor snoep

28 Januari, 2020 Erwin Eekelder

Nu de vraag naar natuurlijke en gezondere ingrediënten toeneemt (zoals de vraag naar snoepgoed met vitamines), vervangen producenten van chocola en zoetwaren de bestaande kunstmatige smaken, aroma's en kleuren steeds vaker door natuurlijke additieven. Maar omdat deze additieven duurder zijn en verschillende vloeistoffen verschillende eigenschappen hebben (bijv. qua dichtheid en viscositeit) is hiervoor een bijzonder nauwkeurige technologie nodig, mede omdat die additieven traceerbaar moeten zijn.

De gewenste flowoplossing moet dan ook niet alleen uitgebreide procesinformatie verschaffen, maar ook voor efficiëntere productielijnen, een betere productconsistentie en meer kwaliteit in het totale proces zorgen. Tegen die achtergrond hebben wij een ultrasone flowmeter voor kleine volumeflows ontwikkeld onder de naam ES-FLOW.

Candy

Markt voor zoetwaren

Naar verwachting zal de zoetwarensector in 2025 wereldwijd gegroeid zijn tot een omvang van $ 275 miljard; een bijzonder omvangrijke en lucratieve markt. Wat de detailhandelsomzet betreft, neemt Amerika de eerste plaats in, maar als de consumptie per hoofd van de bevolking wordt bekeken, lijken de Europese landen als winnaar uit de bus te komen. Duitsland kent de hoogste consumptie per inwoner (op basis van marktgegevens en schattingen van Euromonitor in 2016).

De producenten van zoetwaren zijn voortdurend op zoek naar nieuwe marktinformatie om het dagelijks leven van hun klanten nog aangenamer te maken. Om op de langetermijnbehoeften in deze markt in te spelen, zijn een duurzame toeleveringsketen, een verbetering van het welzijn van de consumenten en continue productinnovatie noodzakelijk.

Lees onze brochure over de zoetwarenmarkt
afbeelding

Continue productieproces

Tegelijkertijd is er in de afgelopen jaren sowieso al sprake van meer aandacht voor continue productieprocessen, afvalpreventie, kortere uitvaltijden en meer flexibiliteit. Niet alleen in de voedingsmiddelensector, maar ook in de chemische sector.

afbeelding

Het gebruik van additieven (smaken, aroma's en kleuren) vereist dat er kleine debieten gemeten en gecontroleerd kunnen worden. Daarvoor zijn echter niet veel alternatieven beschikbaar. Tegenwoordig maken veel producenten van zoetwaren gebruik van doseerpompen en vertrouwen zij op een positieve verplaatsing van de additieven. Maar hoe kun je er zeker van zijn dat het gewenste volume ook daadwerkelijk is verplaatst? En was de pomp wel de hele tijd afdoende gevuld met vloeistof? Of is er (deels) ook sprake geweest van 'dry-running'?

Doseerpompen worden vaak gekalibreerd of ingesteld voor bepaalde vloeistoffen en debieten. Wanneer de omstandigheden in het productieproces veranderen of wanneer er op de fabricage van een ander product wordt overgeschakeld, moet er doorgaans opnieuw gekalibreerd worden. Dat kan tot lange uitvaltijden in het productieproces leiden. De ES-FLOW ultrasone volumeflowmeter beschikt over een geïntegreerde PID-regelaar om de pompen en kleppen aan te sturen. Hierdoor kan de gebruiker een volledig geautomatiseerd controlecircuit creëren met snelle responstijden.

Flow-metingen in real time en instellen van debieten van minder dan 1500 ml/min of zelfs 200 ml/min?

In nauwe samenwerking met TNO hebben wij een instrument ontwikkeld dat gebruik maakt van de Ultrasonic Wave Technology. Deze technologie wordt toegepast in onze ES-FLOW-lijn van ultrasone flow-meters voor het meten en regelen van vloeistofvolumedebieten tussen 4 tot 1500 ml/min onafhankelijk van de dichtheid, temperatuur en viscositeit van de vloeistof en met een nauwkeurigheid van 1% bij een snelheid van ± 1 ml/min.

Herkalibratie is niet nodig

Veel bedrijven hanteren uiteenlopende productieprocessen die aan verschillende voorwaarden moeten voldoen. Daarnaast gebruiken zij vaak meerdere vloeistoffen, zoals toevoegingen of oplosmiddelen. De ES-FLOW ultrasone volumeflowmeter is vloeistofonafhankelijk en er is dus geen nieuwe kalibratie nodig als er op een andere vloeistof overgeschakeld wordt. Daarnaast kunnen ook niet-geleidende vloeistoffen, zoals gedistilleerd water, demiwater of oplosmiddelen, worden gemeten. Bovendien wordt de sensor niet beïnvloed door trillingen in de omgeving.
 

Hygiënisch ontwerp

Het instrument is ontworpen op basis van strenge hygiënische normen met een zelfreinigende, rechte sensorbuis met een oppervlakteruwheid van ≤ 0,8 µm en geen loze ruimte. Dat betekent dat deeltjes of bacteriën vrijwel geen kans krijgen om de sensorbuis te verontreinigen. Het schoonmaken vergt dan ook maar een paar minuten waardoor de uitvaltijd minimaal is.

Wil je meer weten over de Ultrasonic Wave Technology?

Lees dan ons blog:

 Methode om lage vloeistof flows te meten met ultrasone golven.

Werkingsprincipe van de ES-FLOW

  • Bekijk de video voor meer informatie over de werking van de ES-FLOW ultrasone volumeflowmeter voor bijzonder kleine vloeistofdebieten
  • Lees meer over de Pilot Series Process voor de ES-FLOW ultrasone volumeflow-meter op de blog van onze Engelse collega's

Wil je maandelijks onze updates ontvangen? Schrijf je dan nu in!
 

Ja, stuur mij de updates!

Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
info@bronkhorst.nl

           Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Copyright © 2021 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note