Bronkhorst

Wat wordt bedoeld met de turndown ratio?

Turndown ratio wordt ook vaak aangeduid als bereikbaarheid. Het geeft het bereik aan waarbinnen een flowmeter of -regelaar de vloeistof nauwkeurig kan meten. Met andere woorden, het is gewoon het hoogste punt van een meetbereik ten opzichte van het laagste punt. Dit wordt uitgedrukt in een verhouding en wordt berekend met behulp van een eenvoudige formule: 
 

Turndown Ratio = maximum flow / minimum flow

Als een bepaalde flowmeter bijvoorbeeld een 50:1 turndown ratio heeft, is de flowmeter in staat om nauwkeurig te meten tot op 1/50e van de maximale flow. Dus, stel dat een flowmeter een volledige schaalwaarde van 20 ln/min heeft, dan meet de flowmeter tot 0,4 ln/min van de flow. Houd er rekening meer dat het maximale en minimale flowvermogen van een meter of regelaar waarschijnlijk een groter bereik heeft dan het meetbare en regelbare bereik. Zo kan een massflowregelaar met een 50:1-afdraaiverhouding bijvoorbeeld tot 25 ln/min of 0,16 ln/min kunnen meten, maar de afdraaiverhouding zal het werkelijke meetbare bereik bepalen. In dit voorbeeld, als de gekalibreerde high flow 25 ln/min is, dan is de laagste die gemeten kan worden 0,5 ln/min (1/50e van 25). Als de toepassing vereist dat de gekalibreerde minimumflow 0,1 ln/min bedraagt, dan is de maximumflow die kan worden gemeten 5 ln/min (50 maal 0,1). 
 


Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
info@bronkhorst.nl

           Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Copyright © 2021 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note