Bronkhorst

Theorie en voordelen van 'CEM'-dampdosering

Bij kamertemperatuur wordt de vloeistof (voorlopervloeistof voor chemische reacties of water voor bevochtigingsdoeleinden) uit een vat met inerte gasdeken of membraan getrokken en gemeten door een vloeistofmassflowmeter. De vereiste flow wordt op de instelwaarde geregeld door een regelklep (C) die integraal deel uitmaakt van de gepatenteerde vloeistofflow- en draaggasmengklep (M). Het gevormde mengsel wordt vervolgens in de verdamper geleid om totale verdamping (E) te bereiken. Dit verklaart de afkorting van CEM,
namelijk: Controle - Evaporation - Mixing, de drie basisfuncties van Bronkhorst's Liquid Delivery System. 

Een compleet systeem bevat ook een uitlees-/stuureenheid, inclusief stroomvoorziening, voor de bediening van de CEM-systemen.

afbeelding
afbeelding

CEM: Controlled Evaporation Mixing

  1. Snelle verdamping
  2. Voorloper slechts korte periode bij hogere temperatuur
  3. Zeer geschikt voor minder stabiele precursoren
  4. Druk en temperatuur in de leidingen zijn niet van belang.
  5. Voorafgaande dosering via vloeistofstroomregelaar
  6. Voorloper in een container bij lage temperatuur

Vind uw dampcontrolesysteem

Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
info@bronkhorst.nl

Copyright © 2021 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note