Bronkhorst

Superieure lassen in hygiënische flowmeters

8 December , 2020 Koen van Bindsbergen & José L. Velázquez

Instrumenten die worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, zoals flowmeters, moeten aan strenge regels voldoen. Autoriteiten zoals de FDA (Food and Drug Administration), 3-A, EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) en AWS (American Welding Society) hebben normen en regels voor apparatuur en processen opgesteld om risico’s voor de volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken.

Bij de voedselproductie kunnen risico’s ontstaan door ophoping van bacteriën in oneffen, moeilijk toegankelijke delen van apparatuur of door kruisbesmetting van oneetbare stoffen met voedingsproducten. Dat moet tot elke prijs worden voorkomen.

Lassen van vloeistof flowmeters in de werkplaats van Bronkhorst
Lassen van vloeistof flowmeters in de werkplaats van Bronkhorst

Bij de productie van apparatuur die voldoet aan de vrijwillige industrienormen zoals 3-A of EHEDG moeten zeer strenge normen worden nageleefd t.a.v. hygiënisch ontwerp, toegepaste materialen en productieprocessen. We richten ons in dit blog op één speciaal proces dat we hebben geïmplementeerd: het lassen van verbindingen.

Lassen van verbindingen voor hygiënisch ontwerp

Een van de aspecten die worden beschreven in de hygiënische normen van 3-A is het lassen van verbindingen voor hygiënische toepassingen. Een perfecte lasnaad moet sterk, lekvrij en glad zijn, zonder barsten of holtes, en een minimum aan roetverontreiniging, oxiden of andere vreemde stoffen bevatten, wil deze in de voedselproductie kunnen worden ingezet.

Las van een vloeistof flowmeter
Las van een vloeistof flowmeter
Lassen van verbindingen voor een hygiënisch ontwerp
Lassen

Er zijn veel redenen waarom lassen worden toegepast in plaats van verbindingen met pakkingen, bijvoorbeeld:

  • er is weinig ruimte
  • de vorm staat geen andere permanente verbindingsmethode toe
  • er is een voorkeur voor een gladde, geheel metalen overgang tussen twee metalen delen.

Kwaliteitskader voor hygiënische lassen

Om een consistente laskwaliteit te bereiken is het van groot belang dat er, naast de juiste materialen en lasapparatuur, een kwaliteitskader aanwezig is. Dit kader omvat scholing van personeel, gestandaardiseerde validatie- en verificatieprocessen, goed opgezette inspectiemethoden en voortdurende verbeteringen. Al deze elementen dragen bij aan een consistente, hoogwaardige laskwaliteit. De eisen aan een dergelijk kader voor laskwaliteit zijn in tientallen jaren industriële praktijk gestandaardiseerd, en daarom leunen normen zoals 3-A zwaar op de specificaties van de American Welding Society (AWS).

Hygiëne-eisen & richtlijn drukapparatuur

In de voedingsmiddelenindustrie maken flowmeters vaak deel uit van een systeem dat onder druk staat. Dat betekent dat deze niet alleen moeten voldoen aan de hygiëne-eisen, maar ook aan de Richtlijn Drukapparatuur. Gelukkig komen de lasnormen voor hygiënisch gebruik en drukapparatuur grotendeels overeen, zodat één kader voor laskwaliteit kan worden toegepast om aan beide eisen te voldoen.
 

Lasprocessen in flowmeterproducten

Er bestaan vele lasprocessen, waaronder TIG, MIG en MAG, allemaal met hun eigen kenmerken en voor- en nadelen. Processen worden gekozen op basis van de kenmerken van de taak, zoals soort en dikte van het materiaal, bereikbaarheid, vereiste snelheid, kwaliteitseisen, enz. Bronkhorst gebruikt meestal twee van deze processen. We lassen procesverbindingen aan flowmeters door middel van orbitaal booglassen, een mechanische variant van TIG-lassen. Daarnaast lassen we capillaire buizen in sensoren door middel van laserlassen. Onze leveranciers gebruiken laserlassen ook voor enkele andere onderdelen voor ons. Beide processen leveren lasverbindingen van uitstekende kwaliteit en zijn perfecte keuzes.

Hoe heeft Bronkhorst een systeem voor laskwaliteit toegepast?

  • Parameters en apparatuur voor het lasproces zijn geoptimaliseerd voor de beste resultaten. Laswerk van alle lassers is destructief en niet-destructief getest en het proces is goedgekeurd via een onafhankelijke verificatie door Lloyd’s Register.
  • Onze lassers zijn gecertificeerd volgens de AWS-normen B2.1/2.1M. De certificeringen worden halfjaarlijks beoordeeld op basis van de prestaties.
  • Alle lasprocedures worden gedocumenteerd volgens de ISO-normen.
  • Voortdurende monitoring van de laskwaliteit door middel van destructieve en niet-destructieve tests maakt deel uit van de vaste werkprocedures.

Hygiënische normen 3-A

Recentelijk is onze nieuwe generatie ultrasone flowmeters, de ES-FLOW-serie, gelanceerd. Door toepassing van alle bovengenoemde processen voldoet deze serie vloeistofmeters aan de hygiënische normen van 3-A (flowmeters van apparatuurtype 28-06). Het vrijwillige gebruik van het 3-A-symbool op apparatuur voor zuivel- en voedingsmiddelen geeft de zekerheid dat de apparatuur aan de hygiënische normen voldoet, biedt fabrikanten van apparatuur geaccepteerde criteria voor hygiënisch ontwerp en geeft richtlijnen voor een uniforme evaluatie en beoordeling door gezondheidsexperts. Bronkhorst mag het 3-A-symbool op deze serie flowmeters gebruiken. Dit maakt vele hygiënische toepassingen mogelijk.

Ultrasone ES-FLOW vloeistof flowmeter in een Haas Mondomix-installatie die wordt gebruikt voor de productie van snoepgoed.
Ultrasone ES-FLOW vloeistof flowmeter in een Haas Mondomix-installatie die wordt gebruikt voor de productie van snoepgoed.

Hoe gaat het verder?

Op basis van de ervaringen met de 3-A-certificering richt Bronkhorst zich nu op uitbreiding van het vermogen tot hygiënisch lassen naar andere producten en processen, om zo een volledig productportfolio voor de voedingsmiddelenindustrie aan te kunnen bieden. Bronkhorst kan op verzoek ook documentatie en certificaten voor hygiënisch lassen leveren.

Wil je het laatste nieuws ontvangen over trends in flow control? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. 

Vraag advies Inschrijven nieuwsbrief


Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
info@bronkhorst.nl

           Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Copyright © 2021 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note