Bronkhorst

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bronkhorst High-Tech B.V. is sinds de oprichting in 1981 een familiebedrijf gebleven. Loyaliteit, maar ook respect voor elkaar en voor het milieu zijn basisprincipes waar we normaal gesproken niet over praten: maatschappelijk verantwoord - of duurzaam - ondernemen is eigenlijk altijd al een intrinsiek onderdeel van onze bedrijfscultuur geweest.

Bronkhorst is uitgegroeid tot een internationaal bedrijf dat sinds 1992 voldoet aan de ISO 9001-kwaliteitsrichtlijnen in onze fabriek en ons hoofdkantoor in Nederland. Daarnaast heeft het bedrijf, aangespoord door de ambitie om het gebruik van grondstoffen en energie te minimaliseren en tegelijkertijd zo min mogelijk afval te produceren, sinds 1995 het milieukwaliteitskeurmerk ISO 14001 mogen voeren voor onze fabriek en ons hoofdkantoor. Duurzaam ondernemen is echter veel meer dan alleen het verminderen van de impact op het milieu. Bij Bronkhorst is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de optelsom van alle zaken die betrekking hebben op klanten, partners, medewerkers en hun gezinnen, het milieu, de wetenschap en de maatschappij, waarbij de ISO 26000 principes als leidraad dienen.

afbeelding

Samenleving

Bronkhorst hecht grote waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. Wij zetten ons in voor zowel regionale als landelijke projecten op het gebied van cultuur, welzijn, onderwijs en gezondheid. In dit kader doneren wij ruimhartig aan een breed scala van liefdadigheidsorganisaties en ondersteunen wij ook de initiatieven van onze medewerkers in dit streven.

Wij respecteren de gewoontes en tradities van de mensen die in de buurt van onze vestigingen over de hele wereld wonen en stellen alles in het werk om een open en eerlijke communicatie in beide richtingen te bevorderen.

afbeelding
afbeelding

Werknemers en hun gezinnen

De Bronkhorst organisatie had nooit zo'n succes kunnen behalen zonder de inspanningen van haar zeer gemotiveerde en loyale medewerkers. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze medewerkers een gezonde balans tussen werk en privéleven behouden en, als de bedrijfsresultaten het toelaten, delen zij in de winst door middel van extra beloningen en deelname aan een bedrijfspensioenfonds. Het gevoel deel uit te maken van de familie wordt benadrukt door de vele activiteiten die onze personeelsvereniging organiseert, zoals een jaarlijkse barbecue en talrijke sportactiviteiten. Ook ons tweetalige personeelsblad, de Bronkhorst Bode, zorgt voor een verhoogd gevoel van betrokkenheid bij ons bedrijf, niet alleen in Ruurlo maar ook in onze vele buitenlandse vestigingen.

Duurzame oplossingen

De maatschappelijke betrokkenheid bij Bronkhorst komt ook tot uiting in de actieve deelname van het bedrijf aan het bestuur van diverse platforms en andere organisaties, zoals het Mechatronica Platform, het Innovatiecentrum (dienst nu aangeboden door de vernieuwde Kamer van Koophandel), het Achterhoek Centrum voor Technologie (ACT), MinacNed, het Millenniumplatform, de Nederlandse Vereniging voor het MKB, de Instrumentenfederatie en het Innovatieplatform. Bronkhorst ondersteunt regelmatig wetenschappelijke initiatieven die gericht zijn op duurzame oplossingen. Zo treedt het bedrijf op als sponsor van Solarteam Twente, dat eens in de twee jaar deelneemt aan de Solar Challenge in Australië. Bronkhorst® instrumenten worden onder andere gebruikt bij de productie van zonnecellen en voor het testen van brandstofcellen, katalysatoren en filters.

afbeelding
afbeelding

Supply Chain Management

Om de klanten van Bronkhorst nog beter van dienst te kunnen zijn, nodigen wij onze leveranciers uit om hun ideeën in te brengen, zodat wij als keten onze prestaties kunnen verbeteren met behulp van milieuvriendelijke producten. Technologische en ecologische ontwikkelingen zetten ons vaak aan tot aanpassingen in een ontwerp of productieproces. Daarnaast worden onze leveranciers regelmatig onderworpen aan audits die niet alleen betrekking hebben op hun prestaties als leverancier, maar ook op aspecten als materiaalgebruik en arbeidsvoorwaarden.

Bronkhorst voelt zich op haar beurt ook als leverancier verantwoordelijk voor de succesvolle toepassing van de Bronkhorst® instrumenten die bij haar klanten zijn geïnstalleerd. Wij zijn van mening dat onze klanten het recht hebben om ons te allen tijde ter verantwoording te roepen over de prestaties van onze producten, zowel voor als na de installatie.

Energie en afval

Bronkhorst maakt gebruik van verschillende strategieën om het energieverbruik en de afvalproductie te verminderen. Nieuwe gebouwen worden ingericht volgens de laatste inzichten op het gebied van duurzaamheid. Ze zijn - of worden - voorzien van klimaatbeheersingssystemen (organische PCM-boxen) en innovatieve isolatiemethoden, zoals ultradikke glasplaten, wanden en vloeren. Ook voor toepassing in bestaande gebouwen worden energiebesparende mogelijkheden overwogen, bijvoorbeeld door buisverlichting te vervangen door LED's en ongebruikte apparatuur uit te schakelen wanneer dat mogelijk is. Daarnaast wordt afval gescheiden om het hergebruik van materialen te bevorderen. Vanaf januari 2015 gebruikt Bronkhorst groene stroom, geleverd door de AGEM (energieleverancier in de Achterhoek), om de milieueffecten van conventioneel elektriciteitsverbruik te verminderen. In 2019 zijn op de daken van 4 van onze gebouwen 910 zonnepanelen gemonteerd, die jaarlijks ongeveer 250.000 tot 275.000 kWh aan elektriciteit opwekken.

afbeelding