Bronkhorst

Fluidat® on the Net
Online berekenen van flow en fysieke eigenschappen

FLUIDAT® wordt gebruikt om de fysieke eigenschappen van gassen en vloeistoffen te berekenen, die beschikbaar zijn op de website van FLUIDAT on the Net.

FLUIDAT maakt gebruik van intrinsieke gegevens over vloeistoffen zoals moleculaire massa, kritische eigenschappen, kookpunt en dipoolmomentum. Vloeistofeigenschappen kunnen worden berekend bij een bepaalde temperatuur en druk. Ook kunnen eigenschappen van mengsels die uit maximaal 15 componenten bestaan worden afgeleid. Meer dan 1800 vloeistoffen zijn beschikbaar in de FLUIDAT-software, die voornamelijk koolwaterstoffen zijn aangevuld met de meeste bekende anorganische vloeistoffen (gassen) zoals lucht, argon en helium. De zoekopdracht kan worden uitgevoerd met behulp van een chemische formule, een CAS-registratienummer of de naam van de vloeistof.

icon  FLUIDAT on the Net 

Typische functies

  • vind vloeistoffen op naam, formule of CAS-nummer
  • intrinsieke eigenschappen van vloeistoffen weergeven
  • berekening van vloeistofeigenschappen
  • dampdrukleidinggeneratie
  • gas en vloeistof conversiefactoren
  • meetberekening voor massflowregelaars
  • drukval over flowmeters en filters
  • berekening van de bedrijfsomstandigheden voor het CEM- of VDM-verdampingssysteem
  • maak / bewerk / sla mengsels op
  • Coriolis massflowmeter / -regelaar-dimensionering

afbeelding


Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
[email protected]

Copyright © 2020 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note