Bronkhorst

FLUIDAT® on the Net
Online berekenen van flow en fysieke eigenschappen

FLUIDAT® wordt gebruikt om de fysieke eigenschappen van gassen en vloeistoffen te berekenen, die beschikbaar zijn op de website van FLUIDAT on the Net.

FLUIDAT maakt gebruik van intrinsieke gegevens over vloeistoffen zoals moleculaire massa, kritische eigenschappen, kookpunt en dipoolmomentum. Vloeistofeigenschappen kunnen worden berekend bij een bepaalde temperatuur en druk. Ook kunnen eigenschappen van mengsels die uit maximaal 15 componenten bestaan worden afgeleid. Meer dan 1800 fluids (gassen/vloeistoffen) zijn beschikbaar in de FLUIDAT-software, die voornamelijk koolwaterstoffen zijn aangevuld met de meeste bekende anorganische stoffen zoals lucht, argon en helium. De zoekopdracht kan worden uitgevoerd met behulp van een chemische formule, een CAS-registratienummer of de naam van het medium.

icon  FLUIDAT on the Net 

Typische functies

  • vind gassen of vloeistoffen op naam, formule of CAS-nummer
  • intrinsieke eigenschappen van stoffen weergeven
  • berekening van mediumeigenschappen
  • dampdruk berekening
  • gas en vloeistof conversiefactoren
  • berekeningen voor regelventielen van massflow- en drukregelaars
  • drukval over flowmeters en filters
  • berekening van de procescondities voor CEM- of VDM-verdampingssystemen
  • maken / bewerken / opslaan van mengsels
  • Coriolis massflowmeter / -regelaar-dimensionering

afbeelding