Bronkhorst

Hoe vaak moet ik een kalibratiecontrole uitvoeren op mijn flowmeters / -controllers?

Flowmeters, flowregelaars, in feite alle procesinstrumenten, ervaren slijtage door de omstandigheden van het proces waarin ze zijn geïnstalleerd. Temperatuur, elektronische componenten tolerantie verschuiving, vervuiling in de loop van de tijd (zelfs zeer gering) en andere factoren zullen allemaal bijdragen aan de nauwkeurigheid van een instrument. Uw instrumenten moeten regelmatig een kalibratiecontrole ondergaan, zo niet een herkalibratie. Maar hoe vaak? 

Omdat de aard van elke toepassing anders is (omstandigheden, looptijd, etc.) kan een kalibratie drie jaar of drie maanden standhouden. Voor Bronkhorst®-instrumenten zijn geen einddata voor de kalibratie aangegeven. Bronkhorst stelt voor om onze instrumenten elk jaar te kalibreren. Echter, op basis van de toepassingsvoorwaarden, en eventueel de kwaliteitsprocedures van het bedrijf, moet elke klant bepalen wanneer hij een instrument moet opsturen voor kalibratie. Goed gekalibreerde instrumenten zullen nauwkeuriger en betrouwbaarder zijn, bijdragen aan de consistentie en helpen bij het verbeteren van de productierendementen.

Een on-site kalibratiecontrole kan worden overwogen om de stilstandtijd en kosten te beperken. Bronkhorst biedt hiervoor hun eenvoudig te gebruiken FLUICAL Portable Calibrators aan.