Bronkhorst

Kan ik in geval van nood de instrumenten zelf repareren, reinigen en kalibreren?

Kalibratie;

Het is mogelijk om een instrument te kalibreren door zelf de gemeten waarde met een nauwkeurige referentie te controleren. 
 

Reparatie en reiniging;

Het is mogelijk om de functie van de instrumenten te herstellen als er geen onderdelen onomkeerbaar beschadigd zijn. Dit kan echter de nauwkeurigheid van het apparaat beïnvloeden. Houd er rekening mee dat als het apparaat is geopend, de kalibratie en de druk- en lektest die in de fabriek is uitgevoerd, niet langer geldig is. Bronkhorst kan geen garantie aanvaarden voor instrumenten die door andere dan door Bronkhorst gecertificeerde servicekantoren zijn geopend. 

In het algemeen adviseren wij om verontreinigde of defecte apparaten voor reparatie, reiniging en kalibratie terug te sturen naar onze Bronkhorst gecertificeerde servicekantoren. 

 

Verzoek voor kalibratie Verzoek tot reparatie
afbeelding