Bronkhorst

Coriolis flowmeters: hoe werken ze?

Wat is het verband tussen het nauwkeurig meten van lage gas- en vloeistofflows en het corioliseffect? Dit verschijnsel is op wereldschaal welbekend in de meteorologie. Hieronder leggen we uit hoe de grootste en kleinste flows afhankelijk zijn van hetzelfde verschijnsel.

  1. Corioliseffect: wat is het?
  2. Hoe werkt een Coriolis flowmeter?
  3. Coriolis flowmeter vs thermische flowmeter
  4. Uitdagingen bij het gebruik van een Coriolis flowmeter
  5. Toepassingen waarvoor de Coriolis flowmeter de beste keus is
  6. Coriolis flowmeters in onze portfolio 

Vind hier je Coriolis flowmeter

De video legt het werkingsprincipe van de Coriolis flowmeter uit


1. Corioliseffect: wat is het?

Heb je je ooit afgevraagd waarom op het noordelijk halfrond wind in een lagedruksysteem voornamelijk in de richting west-oost waait?
 
Het antwoord ligt in de draaiing van de aarde rond haar as – voornamelijk in oost-westrichting en aan de evenaar sneller dan aan de polen. Door deze draaiing wordt de wind meegenomen en op het noordelijk halfrond gedwongen in hoofdzaak west-oost te blazen. Het was de Franse wetenschapper Gaspard-Gustave de Coriolis die ontdekte dat stromende lucht onderhevig is aan een zijwaartse kracht, die naar hem werd vernoemd – het corioliseffect. Wat we hier om te beginnen van leren: het corioliseffect verklaart de afwijking van de luchtstroom in een roterend systeem. Het corioliseffect komt in feite voort uit de traagheid van massa.


Hoe werkt een Coriolis flowmeter?
Werkingsprincipe van de Coriolis flowmeter

2. Hoe werkt een Coriolis flowmeter

Dit corioliseffect wordt ook op de grond toegepast: bij massflowmeting van gassen en vloeistoffen. Hiervoor wordt de te meten vloeistof door een trillende buis geleid.
 
 
Een actuator in het Coriolis-flowapparaat laat een kleine buis continu trillen rond zijn natuurlijke frequentie. Twee sensoren die langs de buis zijn geplaatst meten de afwijking van deze trillende buis in de loop van de tijd. Als er geen vloeistof door de buis stroomt, meten beide sensoren op hetzelfde moment dezelfde afwijking. Stroomt er echter een gas of vloeistof door de buis, dan geeft de massa van deze stof een extra draaiing aan de buis als gevolg van de traagheid van de te meten stof. Het verschil tussen deze twee, oftewel de ‘faseverschuiving’, is een directe maatstaf van de massflow door de buis. Deze faseverschuiving staat in verhouding tot het massflowbereik: hoe hoger het massflowbereik, des te groter de faseverschuiving.
 
Massflowapparaten op basis van het corioliseffect doen zelfs nog meer – ze meten de dichtheid van vloeistoffen! Faseverschuiving is een maatstaf voor massflowbereik, en de (natuurlijke) trillingsfrequentie is een maatstaf voor vloeistofdichtheid. De dichtheid van een vloeistof beïnvloedt de trillingsfrequentie van de buis: vloeistoffen met een hogere dichtheid trillen met een lagere frequentie dan vloeistoffen met een lagere dichtheid. Daarmee is deze trillingsfrequentie een directe maatstaf van de dichtheid van de vloeistof of het gas. Massflowbereik en dichtheid worden onafhankelijk van elkaar maar wel met hetzelfde apparaat gemeten. Daaruit blijkt hoe veelzijdig Coriolis-flowmeters zijn.

 


3. Coriolis flowmeter vs thermische flowmeter

Met Coriolis-flowmeters kunnen massflows direct worden gemeten. Bij directe massflowmeting doen zich geen onnauwkeurigheden als gevolg van de fysische eigenschappen van vloeistoffen voor. Met thermische flowmeters daarentegen kunnen massflows indirect worden gemeten.
Als gevolg van de fundamenteel verschillende manier van meten worden de twee typen apparaten doorgaans voor verschillende toepassingen gebruikt.
 
Een thermische massflowmeter meet het massflowbereik aan de hand van de warmtecapaciteit van de vloeistof. Het apparaat is gebouwd rond een verwarmingselement en een of twee temperatuursensoren. De warmte die wordt gebruikt om te verwarmen (bij één sensor) of het temperatuurverschil tussen de twee sensoren staat in directe verhouding tot het massflowbereik van de vloeistof. Thermische massflowmeters worden voornamelijk gebruikt voor gassen.
 
Omdat dankzij het coriolisprincipe de massflow direct gemeten kan worden, zijn Coriolis-flowmeters voor zowel gassen als vloeistoffen te gebruiken.
 


4. Uitdagingen bij het gebruik van een Coriolis flowmeter

Coriolis-instrumenten hebben een actuator die de sensorbuis laat trillen. Als er externe trillingen zijn met ongeveer dezelfde frequentie, kan dit de meting verstoren.
 
Denk hierbij aan treinen die in de omgeving rijden, aan airconditioning of andere machines in het gebouw zelf. Als je weet waar de externe trillingen vandaan komen, kun je de effecten ervan tegengaan. Dit kan bijvoorbeeld door de Coriolis-flowmeter op een minder kwetsbare plaats te zetten, door het apparaat te draaien, door een (groter) massablok te gebruiken of door de externe trillingen op te vangen met dempers en/of flexibele buizen.

BLOG: Hoe ga je om met trillingen?

5. Toepassingen waarvoor de Coriolis flowmeter de beste keus is

Een Coriolis-massflowmeter is met name geschikt voor het meten van de massflow van wisselende of onbekende gas- of vloeistofmengsels of voor het meten van superkritische gassen. Niet alleen meten deze apparaten massflows op een directe manier, waardoor onnauwkeurigheden als gevolg van de fysische eigenschappen van de vloeistof worden uitgebannen, maar ook zijn ze bijzonder nauwkeurig en is de herhaalbaarheid hoog. De Coriolis-flowmeter is de ultieme flexibele, betrouwbare en uiterst nauwkeurige flowmeter.  

Vind je Coriolis flowmeter Advies nodig?