Bronkhorst

CORIOLIS MASSFLOW MEETPRINCIPE

Het principe van een Coriolis flowmeter is eenvoudig, maar zeer effectief. Het fenomeen is overal om ons heen in de fysieke wereld; bijvoorbeeld de roatie van de aare en het effect ervan op het weer. 

Een Coriolis-flowmeter bevat een buis die door een vaste trilling van energie wordt voorzien. Wanneer een vloeistof (gas of vloeistof) door deze buis gaat, zal het massflow momentum een verandering in de buistrilling veroorzaken. De buis zal verdraaien met een faseverschuiving tot gevolg. Deze faseverschuiving kan gemeten worden en een lineaire output kan proportioneel aan de stroming worden afgeleid. 

De video legt uit hoe de flow snel en nauwkeurig kan worden ingesteld door het gecombineerde gebruik van een Coriolis massflowmeter en een tandwielpomp.

Coriolis meetprincipe

Omdat dit principe de massflow meet, onafhankelijk van wat er in de buis zit, kan het direct worden toegepast op elke vloeistof die er doorheen stroomt - VLOEISTOF of GAS - terwijl thermische massflowmeters afhankelijk zijn van de fysische eigenschappen van de vloeistof. Bovendien is het parallel met de faseverschuiving in frequentie tussen inlet en outlet ook mogelijk om de werkelijke verandering in natuurlijke frequentie te meten. Deze frequentieverandering staat in directe verhouding tot de dichtheid van de vloeistof - en een verdere signaaluitgang kan worden afgeleid. Na meting van zowel de massflow als de dichtheid is het mogelijk om de volumeflow af te leiden. 

Volumeflow versus massflow

Coriolis flowmeters meten de werkelijke massflow, terwijl thermische massflowmeters afhankelijk zijn van de fysische eigenschappen van de vloeistof. Echte massflowmeting is een belangrijke ontwikkeling in de industrie, omdat het onnauwkeurigheden als gevolg van de fysische eigenschappen van de vloeistof elimineert, niet in het minst het verschil tussen massa- en volumeflow. De massa wordt niet beïnvloed door veranderende temperatuur en druk. Dit alleen al maakt het een belangrijke methode voor het meten van de vloeistofflow. 

Volumeflow blijft valide, in termen van nauwkeurigheid, op voorwaarde dat de procescondities en kalibratiereferentievoorwaarden in acht worden genomen. Volumetrische meetinstrumenten, zoals variabele oppervlaktemeters en turbine flowmeters, zijn niet in staat om temperatuur- of drukveranderingen te onderscheiden. 

Volume flow versus mass flow

Coriolis versus thermische massflow voor gassen en vloeistoffen

  • ​Vloeistofonafhankelijke stromingsmeting en -regeling - geen noodzaak voor herkalibratie
  • Gas en vloeistof kunnen worden gemeten met dezelfde sensor.
  • Geschikt voor superkritische vloeistoffen, zoals kooldioxide (CO2) of ethyleen (C2H4).
  • Suitable for supercritical fluids, e.g. carbon dioxide (CO2) or ethylene (C2H4)
  • Dezelfde compacte voetafdruk
  • Hoge nauwkeurigheid ± 0,2% van het vermogen ± nulstabiliteit voor vloeistoffen ± 0,5% van het vermogen ± nulstabiliteit voor gassen
  • Groot draaibereik van maximaal 1:2000
  • Snelle sensorresponsietijd: tot 50....100 msec.


 


Selection of Bronkhorst Coriolis Mass Flow Meters & Controllers for GAS and LIQUID:

Bronkhorst realised a series of compact, cost-effective Coriolis Mass Flow Meters / Controllers for accurate measurement and control of (very) low flow rates. Please visit our product pages (see below) to learn more about the mini CORI-FLOW series, CORI-FLOW series or mini CORI-FLOW EX D series.Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
[email protected]

Copyright © 2020 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note