Bronkhorst

Een doorsnee dag bij het Bronkhorst Calibration Centre

13 Juli, 2023 Mandy Westhoff
Bronkhorst kalibratiecentrum

Het woord ‘accreditatie’ boezemt vertrouwen in. Om deze vorm van vertrouwen te meten worden er normen opgesteld om de expertise, onpartijdigheid en de mate van permanente verbetering van een organisatie te meten. Laboratoria die zijn geaccrediteerd volgens de internationale ISO/IEC 17025-norm, hebben aangetoond dat ze beschikken over technische competenties en in staat zijn om exacte en nauwkeurige test- en/of kalibratiegegevens te produceren.

Waarom zijn exacte en nauwkeurige metingen belangrijk? Een voorbeeld: wanneer u bij een benzinestation de rekening betaalt, vertrouwt u erop dat het bedrag dat u moet betalen exact overeenkomt met de hoeveelheid brandstof die u hebt getankt. Hetzelfde geldt voor veel andere processen waarbij meetapparatuur wordt gebruikt voor een betrouwbaar resultaat van het proces. Het ISO/IEC 17025-testcertificaat is het hoogste internationale garantieniveau voor kalibraties dat voor meetapparatuur kan worden verstrekt. Bronkhorst is de trotse eigenaar van een geaccrediteerd in-house ISO/IEC 17025 Kalibratiecentrum (scope K127).

In het blog van deze week neem ik u graag mee voor een kijkje in ons Bronkhorst Kalibratiecentrum (BCC), dat al sinds 2010 is geaccrediteerd voor kalibratie van flowmeters voor gas, druk en vloeistof. Hiervoor liep ik mee met Mandy Westhoff, één van de medewerkers in ons kalibratiecentrum, tijdens haar dagelijkse werkzaamheden om een realistisch beeld te krijgen van alle activiteiten van een kalibratiecentrum.

Bronkhorst Calibration Centre
Bronkhorst Calibration Centre

Waarom moeten flowmeters worden gekalibreerd?

Over het algemeen worden alle flowmeters gekalibreerd als laatste stap tijdens de productie. Het instrument met bepaalde parameters wordt dan vergeleken met een vaste referentie. Dit gebeurt onder bepaalde omgevingsomstandigheden om echte flowmeetwaarden te genereren.

Meetapparatuur wordt gebruikt om de resultaten van een bepaald proces met zekerheid te kunnen vaststellen. Procesbeheerders moeten in staat zijn om op deze meetwaarden te vertrouwen wanneer een hoge mate van nauwkeurigheid en – steeds vaker – traceerbaarheid een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld in de farmaceutische sector. Het is een vorm van risicobeheer.

Door de jaren heen hebben we gemerkt dat het aantal ISO/IEC17025-kalibraties in ons kalibratiecentrum is toegenomen. Vaak wordt een ISO/IEC 17025-kalibratie vereist omdat dit het hoogst mogelijke kalibratieniveau is.

Wat houdt kalibratie in?

Welke soorten kalibraties kunnen er in het kalibratiecentrum worden uitgevoerd?

Het Bronkhorst Calibration Centre is een onafhankelijke afdeling binnen de Bronkhorst-organisatie. Daardoor worden we niet beïnvloed door eventuele markteffecten. Ruwweg bestaan de activiteiten van het kalibratiecentrum uit twee onderdelen:

  1. Het BCC fungeert als intern laboratorium dat alle kalibratiestandaardenonderhoudt binnen de Bronkhorst-organisatie.
  2. Het BCC fungeert als extern kalibratielaboratorium dat ISO/IEC 17025-kalibraties uitvoert voor iedereen die dit certificaat wil verkrijgen voor zijn instrumenten, zowel voor instrumenten van Bronkhorst zelf als van andere merken. Bovendien kan het BCC justeringen verrichten van nieuwe en in gebruik zijnde flowmeters en -regelaars en kalibratieapparatuur.
Bent u geinteresseerd in ons kalibratiecentrum? Bekijk onze Kalibratie brochure.

Kalibreren
Kalibratie certificaat

Het Bronkhorst Calibration Centre: een extern kalibratielaboratorium

Een onderdeel van de activiteiten van het kalibratiecentrum is de kalibratie van flowmeters voor gassen, vloeistoffen en druk.

Ongeveer 60-70% van de ISO/IEC 17025-kalibraties die we uitvoeren zijn zogenaamde ‘as-found’ kalibraties van gebruikte instrumenten. Veel van onze klanten, met name die uit de farmaceutische branche, universiteiten en de auto-industrie, sturen één keer per jaar hun instrumenten op voor een kalibratie. Hierdoor beschikken ze over een betrouwbaar instrument dat is gekalibreerd volgens het hoogste niveau van kalibratiegarantie en dat ze vervolgens kunnen gebruiken als referentie voor interne kalibraties.

Voor de hoogste mate van exacte en nauwkeurige test- en/of kalibratiegegevens wordt de omgeving van het laboratorium volledig gereguleerd. De kalibratie wordt uitgevoerd in een hightech laboratorium onder geconditioneerde omstandigheden bij een temperatuur van 21°C ± 2°C en een luchtvochtigheid van 50 ± 20%, wat bijzonder ideaal is. Zelfs het zonlicht dat door de ramen valt wordt tegengehouden en bewegingen van personen worden zoveel mogelijk voorkomen. Onbevoegde medewerkers mogen het kalibratiecentrum niet betreden.

Kun je uitleggen hoe het kalibratieproces in het kalibratiecentrum in zijn werk gaat?

Na het acclimatiseringsproces en de opstelling voert de laborant een lektest uit met de FLOW-BUS Piston Prover (FPP). Deze test wordt uitgevoerd vóór elke kalibratie als betrouwbaarheidscontrole om een hoog kwaliteitsniveau te kunnen garanderen. Nadat de omgevingscondities zijn goedgekeurd, kan de kalibratie beginnen. Voor een standaard kalibratie worden verschillende meetpunten gebruikt. Aan de hand van deze meetpunten wordt de nauwkeurigheid van het instrument bepaald. Als de kalibratie is geslaagd, wordt het instrument voorzien van een label waarop de kalibratiedatum en het certificaatnummer staan vermeld. Zo kan alles worden teruggevonden in het kalibratiedossier. De BCC-coördinator controleert vervolgens of alles is uitgevoerd volgens het protocol. Daarna worden alle ISO/IEC 17025-kalibratiedossiers naar de BCC-controleur gestuurd, die de laatste controle uitvoert.

Hoe zit het eigenlijk met opleidingen?

Al onze kalibratielaboranten hebben een opleiding gehad voor het uitvoeren van kalibraties voor gassen, druk en vloeistoffen volgens de ISO/IEC17025-norm. Daarnaast worden we opgeleid in het onderhoud van kalibratieapparatuur, zoals het reinigen van glazen buizen en het gebruiken van chemicaliën bij de kalibratieprocedures.
 

Is dit soort werk gevaarlijk?

Opleiding is in dit opzicht een zeer belangrijk onderdeel. Al onze laboranten beschikken over een grote hoeveelheid kennis en vaardigheden. Maar bij vrijwel alle activiteiten zijn er natuurlijk mensen aan het werk. Om het risiconiveau zo laag mogelijk te houden wordt alles nauwlettend in de gaten gehouden tijdens het kalibratieproces en worden alle gebruikte materialen regelmatig gecontroleerd.
 

Wat maakt jouw werk boeiend?

Dit werk is nooit saai. Iedere dag is anders. Je bent altijd weer met wat anders bezig, omdat elke klant een specifieke vraag heeft. Het is mooi dat je een bijdrage kunt leveren om de processen van klanten optimaal te laten verlopen.

Wilt u meer weten over het Bronkhorst Kalibratiecentrum?

Wilt u meer weten over het Bronkhorst Kalibratiecentrum of heeft u vragen?

Bekijk de FAQ over kalibratie Vraag het onze experts