Bronkhorst

Kalibratie en aanpassing van een flowmeter, wat houdt dat precies in?

11 Oktober, 2022 Tom Platenkamp

Voor ons als leverancier van flowmeters en flowregelaars voor lage flows van gassen en vloeistoffen is het het allerbelangrijkste dat we onze klanten kwalitatief hoogwaardige, goed werkende meetapparatuur leveren. Een goede kwaliteitscontrole is dan ook heel belangrijk. Als laatste stap in ons productieproces kalibreren we al onze flowmeters, zodat ze nauwkeurige meetwaarden genereren.

Soms worden kalibratie en de betekenis ervan verkeerd geïnterpreteerd. Soms wordt kalibreren verward met begrippen als herkalibreren en justeren. Daarom wil ik in deze blog deze begrippen verduidelijken.

Service in UK

Wat is kalibratie?

Kort gezegd is kalibratie niets meer dan de output van een meetapparaat vergelijken met een referentiewaarde. Voor apparaten van Bronkhorst kan dit worden gedaan door een Bronkhorst servicekantoor, Calibration Centre of door de eindgebruiker zelf, als deze hiervoor de juiste middelen in huis heeft.

Herkalibratie is een populair woord voor ‘hercontrole’. Hiermee wordt vaak bedoeld dat een aangeschafte flowmeter voor een periodieke kalibratiecontrole wordt teruggestuurd naar de fabriek. In feite gebeurt er bij een herkalibratie dus hetzelfde als bij een kalibratie: het flowinstrument wordt – in dit geval opnieuw – met een vaste referentiewaarde vergeleken. In principe vindt er bij een kalibratie geen aanpassing plaats.

Wat is justeren?

In de praktijk is het voor de klant het belangrijkst dat hij kan vertrouwen op een goed werkend meetapparaat. Een periodieke kalibratiecontrole op een meter wordt ook wel een ‘as-found’ kalibratie genoemd. Als de meter een afwijking vertoont die buiten de specificatiegrenzen valt, dan is een justering aan te raden. Een justering kan worden uitgevoerd door een Bronkhorst servicekantoor, een kalibratiecentrum of door de klant zelf, als deze hiervoor de juiste middelen in huis heeft. Het instrument wordt zodanig aangepast dat het weer de juiste waarde weergeeft. Na de justering wordt er op het instrument een ‘as left’ kalibratie uitgevoerd, waarvoor een kalibratiecertificaat wordt afgegeven.

Calibration centre

Waarom is kalibratie nodig?

Elk instrument wordt aangetast door veroudering, slijtage en vuil. Om te waarborgen dat instrumenten de correcte meetwaarden blijven weergeven, wordt vaak aanbevolen om periodieke controles uit te voeren. Bij sommige toepassingen zijn periodieke controles zelfs verplicht op grond van wetgeving, normen of richtlijnen.
Door veroudering van mechanische en analoge elektrische onderdelen kunnen er kleine afwijkingen ontstaan, dat is vrijwel niet te vermijden. Als de afwijking meer is dan een paar procent, dan komt dit meestal door vuil of slijtage. In dat geval worden een volledige onderhoudsbeurt, reparatie en justering aangeraden.

Global Service Offices & Calibration Centre

In de Bronkhorst Global Service Offices en in ons Kalibratiecentrum in Ruurlo (NL) kunnen we flowapparaten van Bronkhorst kalibreren en justeren, maar ook apparatuur van derden die binnen ons expertisegebied valt.
Het Bronkhorst Kalibratiecentrum is geaccrediteerd als ISO 17025-conform door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (Scope K127), waardoor diens technische competentie en kwalificatie internationaal worden erkend. Lees ons blog over het Bronkhorst Calibration Centre.

Lees meer over ons Kalibratiecentrum.

Vraag advies Brochure Calibration Centre
Bronkhorst calibration centre