Bronkhorst

Kalibratie en aanpassing van een flowmeter, wat houdt dat precies in?

28 Mei, 2019 Marcel Katerberg

Voor ons als leverancier van flowmeters en flowregelaars voor lage debieten van gassen en vloeistoffen is het het allerbelangrijkste dat we onze klanten kwalitatief hoogwaardige, goed werkende meetapparatuur leveren. Een goede kwaliteitscontrole is dan ook heel belangrijk. Als laatste stap in ons productieproces kalibreren we al onze flowmeters, zodat ze nauwkeurige meetwaarden genereren.

Als manager van het Bronkhorst Calibration Center merk ik soms dat er misvattingen bestaan over het begrip kalibratie en wat dit nu precies inhoudt. Mensen willen kalibratie nog weleens verwarren met begrippen als herkalibratie en aanpassing. Daarom wil ik in dit blog graag wat uitgebreider op deze begrippen ingaan.

Service in UK

Wat is het verschil tussen het kalibreren en herkalibreren van flowmeters?

Kort gezegd is kalibratie niets meer dan de uitvoer van een meetapparaat vergelijken met een referentiewaarde. Voor apparaten van Bronkhorst kan dit worden gedaan door een Bronkhorst servicekantoor, Calibration Centre of door de eindgebruiker zelf, als deze hiervoor de juiste middelen in huis heeft.

Herkalibratie is een populair woord voor ‘hercontrole’. Hiermee wordt vaak bedoeld dat een aangeschafte flowmeter voor een periodieke kalibratiecontrole wordt teruggestuurd naar de fabriek. In feite gebeurt er bij een herkalibratie dus hetzelfde als bij een kalibratie: het flowinstrument wordt – in dit geval opnieuw – met een vaste referentiewaarde vergeleken. In principe vindt er bij een kalibratie geen aanpassing plaats.

Wat bedoelen we met aanpassing en wanneer is het nodig?

In de praktijk is het voor de klant het belangrijkst dat hij kan vertrouwen op een goed werkend meetapparaat. Een periodieke kalibratiecontrole op een meter wordt ook wel een ‘as-found’ kalibratie genoemd. Als de meter een afwijking vertoont die buiten de specificatiegrenzen valt, dan is een aanpassing aan te raden. Een aanpassing kan worden uitgevoerd door een Bronkhorst servicekantoor, een (Bronkhorst) kalibratiecentrum of door de klant zelf, als deze hiervoor de juiste middelen in huis heeft. Het instrument wordt zodanig aangepast dat het weer de juiste waarde weergeeft. Na de aanpassing wordt er op het instrument een ‘as left’ kalibratie uitgevoerd, waarvoor een kalibratiecertificaat wordt afgegeven.

Calibration centre

Waarom is kalibratie nodig?

Elk instrument wordt aangetast door veroudering, slijtage en vuil. Om te waarborgen dat instrumenten de correcte meetwaarden blijven weergeven, wordt vaak aanbevolen om periodieke controles uit te voeren. Bij sommige toepassingen zijn periodieke controles zelfs verplicht op grond van wetgeving, normen of richtlijnen.
Door veroudering van mechanische en analoge elektrische onderdelen kunnen er kleine afwijkingen ontstaan, dat is vrijwel niet te vermijden. Als de afwijking meer is dan een paar procent, dan komt dit meestal door vuil of slijtage. In dat geval worden een volledige onderhoudsbeurt, reparatie en aanpassingen aangeraden.

De Global Service Offices en het Calibration Centre van Bronkhorst

In de Bronkhorst Global Service Offices en in ons Calibration Centre in Ruurlo (NL) kunnen we flowapparaten van Bronkhorst kalibreren en aanpassen, maar ook apparatuur van derden die binnen ons expertisegebied valt. Lees meer over ons Calibration Centre.
Het Bronkhorst Calibration Centre is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd volgens de internationale ISO 17025-norm voor erkende technische bekwaamheid en kwalificaties 
Lees onze blog over het Bronkhorst Calibration Centre.
 

Related Blog

Een doorsnee dag bij het Bronkhorst Calibration Centre

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden
Bronkhorst calibration centre


Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
info@bronkhorst.nl

           Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Copyright © 2021 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note