Bronkhorst

Snelle en nauwkeurige kalibratie van infuuspompen

April 28, 2023 Dorus Bertels
infuuspompen

Bij het werken met - vooral lage - flow krijg je te maken met soms heel verrassende toepassingen en uitdagingen. Deze week bespreken we de mogelijkheid om met nieuwe kalibratietechnieken de prestaties van infuuspompen aan te tonen.

Infuuspompen worden vaak toegepast in de medische wereld. Ze werken op verschillende manieren en met verschillende vloeistoffen.

  • Volumetrische pompen worden meestal gebruikt voor voeding en vochttoediening bij hogere flows tot 1 l/h.
  • Spuitpompen worden vooral toegepast voor nauwkeurige dosering bij lagere flows tot 1 ml/h of zelfs lager.

Van gebruikers hoorden we dat het display van een spuitpomp wel de ingestelde  flow toont, maar niet de actuele. Omdat deze flow informatie ontbreekt, moet de nauwkeurigheid van de pomp regelmatig worden gecontroleerd. Een vast controleprogramma bij een vastgestelde flow of bereik is noodzakelijk om na te gaan of de pomp de hoeveelheid vloeistof levert die de gebruiker verwacht. Dat is ook een prima mogelijkheid om de prestaties van de pomp te registreren voor naslag en het beheer te vergemakkelijken.

Verder hoorden we van medisch technici dat de twee belangrijkste kalibratietechnieken voor infuuspompen momenteel de volgende zijn:
 

Het volumetrische meetprincipe

Bij deze techniek is meestal een flinke stroming en een minimumvolume nodig om binnen een acceptabele tijd een redelijke nauwkeurigheid te bereiken. Daardoor kunnen spuitpompen met de laagste flows en bij kritische toepassingen niet snel worden gecontroleerd. Dat zorgt voor een mogelijk onnauwkeurig en tijdrovend kalibratieproces.
 

Het afstandsmetingsprincipe

De tweede techniek is het meten van de afstand die de zuiger in een vastgestelde tijd aflegt om daaruit een maat voor acceptatie/afwijzing af te leiden. Deze techniek wordt meestal bepaald door de fabrikant van het instrument, maar is zeer onnauwkeurig vanwege de combinatie van handmatige metingen en onnauwkeurigheden in liniaal, stopwatch en pomp.
 

De reactietijd en nauwkeurigheid van de kalibratie van infuuspompen verbeteren

Gezien de tekortkomingen van deze technieken en na gesprekken met professionals die met kalibratiesystemen voor spuitpompen werken, begonnen we enthousiast aan een onderzoek. Daarin hebben we nieuwe sensortechnologieën en -technieken getest die de reactietijd en nauwkeurigheid van dit type kalibratiesystemen zouden kunnen verbeteren.

Intensive care mother and child

Om het belang van dit onderzoek aan te geven, hebben we samen met de professionals mogelijke toepassingen in kaart gebracht waarbij nauwkeurige dosering essentieel is. Dit leidde tot de volgende lijst:

  • Toepassing in de kindergeneeskunde; kinderen zijn immers extra gevoelig en kwetsbaar voor onjuiste dosering van medicatie.
  • Dosering van medicatie op lage snelheid, waarbij het lastig is om een relatief nauwkeurige en stabiele flow te bereiken.
  • Medicatie met een kleine therapeutische bandbreedte, waarbij nauwkeurigheid nog belangrijker is.
  • Meervoudige infuussystemen met meerdere pompen aangesloten op één canule. In deze systemen kan gebrekkige controle van de toegepaste spuiten en slangen leiden tot serieuze fouten in de feitelijke dosering.

De Coriolis-low flowsensor

Onze hypothese was dat de Coriolis-low flowsensor met zijn specifieke kenmerken kan bijdragen aan verbetering van de nauwkeurigheid en reactietijd van kalibratiesystemen voor spuitpompen. We hebben de juistheid van deze hypothese aangetoond tijdens een intern onderzoek en in een Nederlands ziekenhuis. Het coriolisprincipe is gekozen vanwege zijn bewezen nauwkeurigheid en stabiliteit op de lange termijn. Bovendien kunnen deze instrumenten door hun kleine interne volume en beperkte drukval inline worden toegepast voor het testen van complexe meervoudige infuussystemen.
Lees meer over (mini) CORI-FLOWTM instrumenten gecombineerd met een klep of pomp

Lees meer over (mini) CORI-FLOW

Het werkingsprincipe van de mini CORI-FLOW Coriolis massflowmeter

Een verbeterde nauwkeurigheid en reactietijd

We hebben de Coriolis-sensortechniek vergeleken met een van onze eigen elektronische analytische balansen. Daarnaast hebben we een vergelijkend onderzoek gedaan met een infuuskalibratiesysteem in een Nederlands ziekenhuis. De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat de Coriolis-sensortechnieken qua nauwkeurigheid en reactietijd de standaardmeetprincipes in kalibratiesystemen kunnen overtreffen.

Lees hier het verslag van Mandy Westhoff over een gewone dag op het Bronkhorst Calibration Centre (BCC)

Lees meer over het Calibration Centre