Bronkhorst
Application note

Lucht flowregelaar voor binnenlucht analyse apparaat

Onze Bronkhorst-vestiging in Frankrijk heeft een klant ondersteund met luchtflowregelaars, die een cruciale rol spelen in hun mobiele analyseapparaten voor verontreinigende stoffen. Deze gebruiken ze om de luchtkwaliteit op locatie te monitoren. De luchtanalyseapparaten worden gebruikt voor detectie van kleine hoeveelheden benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen – BTEX-analyse – en de analyse van vluchtige organische stoffen – VOC-analyse – in binnenlucht.


Bekijk de Bronkhorst oplossing

 

Indoor air analysis with flow controllers

Toepassingseisen

Aangezien de luchtanalyseapparaten mobiel en compact zijn, moeten de massflow- en drukregelaars waarvan ze afhankelijk zijn ook compact zijn. Bovendien moeten ze nauwkeurig luchtflows kunnen regelen die vluchtige stoffen bevatten in het ppb-spectrum (tussen 1 en 400 ppb). De analyseapparaten moeten niet alleen mobiel en nauwkeurig zijn: ze moeten hun werk ook onophoudelijk en bijna in real time kunnen doen..

Belangrijke onderwerpen

  • Zeer nauwkeurige luchtflowregelaars voor toepassingen met lage drukverschillen
  • Compacte oplossing
  • Binnenluchtkwaliteit
  • Reproduceerbaarheid


Procesoplossing

De methode voor het meten van de luchtkwaliteit bestaat uit eerst een gas-naar-vloeistof-stap in een microfluïdecel, gecombineerd met een chemische reactie, gevolgd door een detectiestap met behulp van fluorescentiespectroscopie. Hier spelen de Bronkhorst-massflowregelaars voor gassen op basis van een chipsensor (serie IQ+FLOW) een cruciale rol. Met name in de apparatuur van de klant voor analyse van vluchtige organische stoffen (VOC-analyse) wordt de versie van deze massflowregelaar voor lage drukverschillen gebruikt.

Met de compacte IQ+FLOW-luchtflowregelaars kan nauwkeurig worden gewerkt met zeer kleine gasflows, waarbij hele kleine hoeveelheden vloeibare reagentia nodig zijn in de microfluïdecel. Zo verbruik je minder chemische stoffen en heb je dus lage gebruikskosten. Door deze kleine massflows (gas en vloeistof) is ook een korte reactietijd van de analyseapparaten mogelijk: deze kan worden teruggebracht tot het secondebereik. Al deze kenmerken zijn van groot belang voor compacte apparaten.
 

Lucht flow controllers voor BTEX analyse
Flow schema
Omdat de Franse overheid een grenswaarde adviseert voor concentraties van formaldehyde in de binnenlucht van openbare gebouwen, zijn nauwkeurige en ononderbroken meetmethoden noodzakelijk. De nauwkeurigheidgevoeligheid en reproduceerbaarheid van de IQ+FLOW-apparaten van Bronkhorst maken het mogelijk om aan die eisen te voldoen.


De klant is zeer tevreden met de kwaliteit van de producten van Bronkhorst. Naast de producten zelf benadrukken ze ook de goede ondersteuning.  Bekijk onze aanbevolen producten Vraag advies

Lucht flowregelaars voor lucht analyse
Flow schema, optie 2
Lucht flow regelaars voor BTEX analyse
Flow schema, optie 3


Wil je meer informatie over flowmeters of -regelaars?

Wil je het laatste nieuws ontvangen over trends in flow control? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. 

Vraag advies Inschrijven nieuwsbrief