Bronkhorst

THERMISCHE MASSFLOW- SENSOR VOOR GASSEN

Bypass-principe 

Thermische massflowinstrumenten die gebruik maken van een bypass (capillaire bypass of bypass sensor) zijn wat de meeste mensen in gedachten hebben als ze aan thermische massflowinstrumenten denken. 


Principle thermal by-pass principle
Figure A

Massflowsensor voor gassen, bypass principe

Bij thermische instrumenten op basis van het bypass-principe, stroomt slechts een deel van de gasflow door de sensor (zoals weergegeven in figuur A). De gasstroom wordt door de sensor opgewarmd door twee verwrmingselementen (RHT1 en RHT2). Vervolgens wordt de temperatuur van de buis op twee punten (T1 en T2) gemeten. 

Zonder gemeten flow, zal het temperatuurverschil tussen de twee punten nul zijn. Wanneer de flow toeneemt, zal de temperatuur op het eerste meetpunt (T1) dalen, omdat de vloeistof de warmte afvoert (zoals weergegeven in figuur B). Tegelijkertijd zal de temperatuur op het tweede meetpunt (T2) stijgen, naarmate de vloeistof de warmte naar het tweede meetpunt (T2) transporteert. Meer flow zal resulteren in een groter temperatuurverschil en dit temperatuurverschil is recht evenredig met de massflow. Elektrisch gezien zijn de temperaturen T1 en T2 in feite temperatuurafhankelijke weerstanden RHT1 en RHT2. 

In figuur A is te zien hoe de in de sensor gemeten signalen worden versterkt tot elektrische signalen. De sensor si gemonteerd als een bypass naar het hoofdkanaal, waar een stroomweerstandsverdeler zorgt voor een proportionele stroomverdeling. 

Het gepatenteerde laminaire stromingselement (flowsplitter) van Bronkhorst bestaat uit een stapel roestvrijstalen schijven met zeer nauwkeurige geëtste stromingskanalen, die dezelfde eigenschappen hebben als de stromingssensor. Voor hogere luchthoeveelheden zijn de schrijven uitgerust met een extra sectie voor het uitfilteren van turbulentie-effecten. De perfecte stromingsdeling van Bronkhorst stromingsverdelers zorgt voor een stabiele en berekenbare stromingsdeling, zelfs onder wisselende procesomstandigheden. 

Thermal by-pass principle
Figure B

Selectie van Bronkhorst thermische Mass Flow Meters & Regelaars volgens het bypass-principe:


Low pressure drop applications

As a variant of the bypass principle described above, Bronkhorst designed a special construction for low pressure drop applications -  the LOW-dP-FLOW series - the sensor only requires approx. 0,25...2,5 mbar. Furthermore, the larger flow channels minimize the riscs of clogging and facilitate cleaning and purging. Therefore this construction should be preferred for corrosive gas applications.

Selection of Bronkhorst thermal Mass Flow Meters & Controllers - for low pressure drops - using the bypass principle:



Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
info@bronkhorst.nl

Copyright © 2021 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note