Bronkhorst

THERMISCHE MASSFLOW- SENSOR VOOR GASSEN

Inline / Direct-through / CTA-principe

CTA is de afkorting van Constant Temperature Anemometry, die ook wel 'direct through-flow measurement' of 'inline measurement' wordt genoemd. Dit principe heeft dus geen bypass sensor. Onder de verschillende flowmeettechnieken wordt de thermische massflowmeting op basis van het CTA-principe gebruikt voor zowel gassen als vloeistoffen. Massflowmeters op basis van het CTA-principe bestrijken een breed scala aan meet- en regeltoepassingen in bijna elke industriesector. 

Thermal CTA/inline principle

Werkingsprincipe van het CTA-principe (Constant Temperature Anemometry) principe, voor gassen

De Constant Temperature Anemometry - CTA - gasflowsensor bestaat uit twee roestvrijstalen sondes, de eerste is een verwarming en de tweede is een temperatuursensor. Er wordt een constant temperatuurverschil (ΔT) tussen de sensoren gecreëerd. 

Ongeacht de werkelijke luchthoeveelheid streeft CTA ernaar om dit delta-T of temperatuurverschil (ΔT) tussen beiden sensorpennen op een constant niveau te houden. 

De flow en de verwarmingsenergie die nodig zijn om deze constante ΔT te handhaven zijn proportioneel en geven dus de massflow van het gas aan. De werkelijke massflow wordt berekend door het variabele vermogen te meten dat nodig is om dit constante temperatuurverschil te handhaven, terwijl het gas over de sensor stroomt. 

Vergeleken met traditionele thermische massflowmeters- en regelaars met bypass, is de constructie van het directe meet CTA-principe minder gevoelig voor vochtigheid en vervuiling. 


Selectie van Bronkhorst thermische Mass Flow Meters & Regelaars volgens het inline/CTA-principe voor gassen:


Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
info@bronkhorst.nl

           Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Copyright © 2021 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note