Bronkhorst
afbeelding

Volumeflow versus massflow

Het bereik van de thermische massflowmeters en -regelaars van Bronkhorst is gespecificeerd in eenheden zoals ln/min, sccm of m3n/h. Deze units zien eruit als luchtvolumemeters, maar in werkelijkheid zijn het uitdrukkingen van massflow. Wat het is verhaal hierachter? 

Stelt u zich eens voor dat u een cilinder van 1 liter heeft, die wordt afgesloten door middel van een beweegbare zuiger met een verwaarloosbaar gewicht. Deze cilinder bevat 1 liter lucht bij omgevingsdruk, ca. 1 bar. Het gewicht van dit luchtvolume bij 0°C is 1.293 g, dit is de massa.

Als we de zuiger halverwege de cilinder naar de bodem van de cilinder bewegen, dan is de ingesloten hoeveelheid lucht slechts ½ liter, de druk is ongeveer 2 bar, maar de massa is onveranderd, 1.293 g, er is niet toegevoegd of weggelaten. 

In navolging van dit voorbeeld zou de massflow eigenlijk moeten worden uitgedrukt in eenheden van gewicht zoals g/h, mg/s, enz. De meeste gebruikers denken en werken echter in volume-eenheden. Geen probleem, mits er voorwaarden overeenkomen, waaronder de massa die wordt omgezet in volume. Volgens de 'Europese' definitie worden een temperatuur 0°C en een druk van 1.013 bar gekozen als 'normale' referentieomstandigheden, aangegeven met de onderliggende letter "n" in de gebruikte volume-eenheid (mln/min, m3n/h).ls alternatief wordt een temperatuur van 20°C en een druk van 1.013 bar gebruikt om te verwijzen naar "standaard" referentieomstandigheden, aangegeven met de onderliggende letter "s" in de gebruikte volume-eenheid (mls/min, m3s/h). Houd hier rekening mee, want als dit verschil niet in aanmerking wordt genomen, kan dit tot een fout van 7% leiden. 

​Volgens de 'Amerikaanse' definitie verwijst het voorvoegsel "s" in sccm, slm of scfh naar 'standaard' omstandigheden 101,325 kPa absoluut (14,6959 psia) en temperatuur van 0°C (32°F).

Volumetrische meetinstrumenten, zoals variabele oppervlaktemeters of turbine flowmeters, zijn niet in staat om temperatuur- of drukveranderingen te onderscheiden. Voor de massflowmeting zijn extra sensoren nodig voor deze parameters en een flowcomputer om de variaties in deze procesomstandigheden te compenseren. Thermische massflowmeters zijn vrijwel ongevoelig voor temperatuur- of drukschommelingen.


 


Bronkhorst NEDERLAND

Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Tel. +31 (0)318 55 12 80
info@bronkhorst.nl

Copyright © 2021 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note